Nessa Roque
Picture 1

TPAM/Yokohama 2017 <1: s p a c e s >

Hello Sipat loves!!! Ang post na ito ay para sa Sipat at para sa akin na rin. Excited akong ibahagi sa inyo ang mga naranasan at nakilala sa Yokohama sa loob at labas ng TPAM. Pagsasanay ko rin ito...

View more →